Ondersteuning huiskerken

Op Cuba ontbreekt het de christenen vaak aan de middelen om een huis te bouwen of te verbouwen waar ze samen kunnen komen als huisgemeente. Daarnaast is er ook behoefte aan muziekinstrumenten voor de begeleiding in de diensten of andere zaken voor de activiteiten van de huisgemeente.

Lees verder…>>

Sponsor voorganger-zendeling

Ongeveer twaalf jaar geleden zijn we gestart met het sponsoren van een viertal voorgangers-zendelingen op Cuba. In de loop der jaren is dit uitgebouwd tot een sponsorproject in samenwerking met een zusterorganisatie. Momenteel ontvangen zo’n 100 voorgangers en zendelingen een bijdrage voor hun levensonderhoud.

Lees verder…>>

Hulp gezinnen en ouderen

Op Cuba is het voor veel mensen niet mogelijk om zelf in voldoende mate te voorzien in hun onderhoud. Hoewel er voor iedere Cubaan een basis-pakket is voor de eerste levensbehoeften, is dit meestal niet voldoende om een hele maand mee door te komen. Dit geldt met name voor de zwakkeren in samenleving.

Lees verder…>>

Over Cubamigos

De Stichting Cubamigos heeft tot doel om kleinschalige projecten, die op Cuba zijn opgezet, materieel en financieel te ondersteunen. Dit onder andere door hulp te bieden aan kerken, voorgangers, gezinnen, gehandicapten en ouderen.

Sponsor één van deze voorgangers of zendelingen

Iets voor u persoonlijk of als kerk/vereninging

Uitgelicht
Materialen voor vrouwengroepen

Materialen voor vrouwengroepen

Vrouwengroepen maken handwerken voor de verkoop op of voor de toeristenmarkt. Materialen daarvoor nemen we mee op onze reizen naar Cuba. Daar kunt u aan mee helpen. Hoe?
Aanschaf muziekinstrumenten

Aanschaf muziekinstrumenten

In veel huiskerken op Cuba beschikken ze niet of nauwelijks over muziekinstrumenten of apparatuur om het zingen te begeleiden. Helpt u mee deze aan te schaffen?
20-jarig bestaan

20-jarig bestaan

Begin dit jaar jaar hebben wij op Cuba met zendelingen, voorgangers en vrienden gevierd dat de St. Cubamigos 20 jaar bestaat. Een feestelijke ontmoeting met getuigenissen en dankbaarheid.

Contactgegevens

Stichting Cubamigos

De Zanglijster 11

7609 NJ Almelo

Betrokken zijn bij het werk

Uw gift is van harte welkom op ons rekeningnummer of vul het machtigingsformulier in.

Wilt u op de hoogte blijven van een ons werk, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief op de nieuwspagina!

Vintage voor Cuba

Op marktplaats worden door Ron vintage meubelen, huisraad en accessoires verkocht. De netto-opbrengst is bestemd voor projecten op Cuba. Kijk op:

vintage.cubamigos.nl