Ondersteuning huiskerken

Op Cuba ontbreekt het de christenen vaak aan de middelen om een huis te bouwen of te verbouwen waar ze samen kunnen komen als huisgemeente. Daarnaast is er ook behoefte aan muziekinstrumenten voor de begeleiding in de diensten of andere zaken voor de activiteiten van de huisgemeente.

Lees verder…>>

Sponsor voorganger-zendeling

De Stichting Cubamigos ondersteunt vanaf  het jaar 2000 voorgangers en zendelingen op Cuba die een gemeente of zendingspost willen opzetten.  Zij ontvangen voor een periode van 2 tot 4 jaar een bijdrage voor hun levensonderhoud, daarna wordt verwacht dat de gestichte gemeente hen zelf kan onderhouden.

Lees verder…>>

Hulp gezinnen en ouderen

Op Cuba is het voor veel mensen niet mogelijk om zelf in voldoende mate te voorzien in hun onderhoud. Hoewel er voor iedere Cubaan een basis-pakket is voor de eerste levensbehoeften, is dit meestal niet voldoende om een hele maand mee door te komen. Dit geldt met name voor de zwakkeren in samenleving.

Lees verder…>>

Over Cubamigos

De Stichting Cubamigos heeft tot doel om kleinschalige projecten, die op Cuba zijn opgezet, materieel en financieel te ondersteunen. Dit onder andere door hulp te bieden aan kerken, voorgangers, gezinnen, gehandicapten en ouderen.

Uitgelicht
Doneer uw energiecompensatie

Doneer uw energiecompensatie

U kunt ons helpen met (een deel van) uw energiecompensatie, als je deze zelf niet nodig hebt, om een Doos van Hoop te vullen en te versturen naar Cuba.
Medicijnen voor Cuba

Medicijnen voor Cuba

Op Cuba is een nijpend tekort aan gewone medicijnen, zoals paracetamol, ibuprofen en aspirine. Steun het versturen pakketten met medicijnen met een gift.
Noodkreet uit Cuba

Noodkreet uit Cuba

Noodkreet om te bidden voor de mensen op Cuba nu de situatie daar sterk verslechtert door de pandemie. Volle ziekenhuizen, geen zuurstof en geen medicijnen. BID mee voor de mensen op Cuba!

Contactgegevens

Stichting Cubamigos

De Zanglijster 11

7609 NJ Almelo

Betrokken zijn bij het werk

Uw gift is van harte welkom op ons rekeningnummer of vul het machtigingsformulier in.

Wilt u op de hoogte blijven van een ons werk, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief op de nieuwspagina!

Vintage voor Cuba

Op marktplaats worden door Ron vintage meubelen, huisraad en accessoires verkocht. De netto-opbrengst is bestemd voor projecten op Cuba. Kijk op:

vintage.cubamigos.nl