Op deze pagina vind je meer over de gegevens die we verzamelen, wat we daarmee doen, hoe lang we ze bewaren, wat jouw rechten zijn en wat we eraan doen om gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Bedrijfsgegevens
Stichting Cubamigos gevestigd te Almelo onder KvK-nummer 06087754.
Adres: De Zanglijster 11, 7609NJ Almelo.

Algemeen
Voor het uitvoeren van de activiteiten van de Stichting Cubamigos ontkomen we er niet aan om gegevens van je op te slaan. Je mag erop vertrouwen dat we met deze gegevens serieus omgaan, niet misbruiken, openbaar maken en/of doorverkopen of geven aan derden.

Deze gegevens verzamelen en gebruiken we
Voor de onderstaande doelen beschikken wij over jouw gegevens. Naast in alle gevallen de NAW-gegevens en indien bekend het e-mailadres en telefoonnummer zijn dit eventuele aanvullende gegevens voor het doel waarvoor wij deze gebruiken. Over deze gegevens beschikken wij door aanmeldingen en vragen via de website, mail of invullen van formulieren, dan wel contact op een andere wijze.

De doelen waarvoor wij gegevens gebruiken zijn:

 • Het uitvoeren van een eenmalige dan wel doorlopende machtiging voor een donatie of sponsoring. De aanvullende gegevens daarvoor zijn: banknummer, bestemming, frequentie en bedrag van de machtiging;
 • Het versturen van nieuwsbrieven of andere informatie over actuele zaken en acties per post of e-mail.
 • Het uitvoeren van en verstrekken van informatie over het sponsorproject voorgangers/zendelingen. Daarvoor beschikken wij tevens over de naam van de voorganger/zendeling. regio, sponsorbedrag en eventuele extra gift en ‘brief’wisseling tussen voorganger/zendeling en sponsor.
 • Het beantwoorden van vragen via de mail of contactformulier op onze website.
 • Optimalisatie van de website en analyse van het gebruik ervan.
  Door middel van cookies. (Zie verder onder cookies)

Bewaren van gegevens
We bewaren je gegevens niet langer dan nodig/verplicht is. Zo geldt er voor de belastingdienst een bewaartermijn van 7 jaar. De overige gegevens worden verwijderd zodra we ze niet meer nodig hebben, er geen contact meer is geweest binnen een termijn van een jaar of wanneer je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Beveiliging van gegevens
We doen er alles aan om met jouw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk om te gaan. De gegevens staan zoveel mogelijk opgeslagen ‘in de cloud’ bij gerenommeerde bedrijven, onder andere Google Drive. Enkel de bestuursleden hebben toegang tot deze systemen door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord en worden gedeeld met anderen.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij gerechtigde instanties daartoe bevel geven.

Jouw rechten
Als het gaat om jouw persoonsgegevens die Stichting Cubamigos ter beschikking heeft, heb je de volgende rechten:

 • Inzage in en/of informatie over degegevens die wij van je hebben en voor welk doel wij die gebruiken;
 • Correctie of wijziging van je gegevens;
 • Verwijdering van je gegevens (behalve fiscale gegevens).

Indien je hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Voor het opvragen jouw persoonlijke gegevens waar over beschikking doen wij dit alleen via een verzoek daartoe via een brief met jouw contactgegevens en een kopie van een identiteitsbewijs (maak daarin je burgerservicenummer onleesbaar en vermeld doel en datum van de kopie).

Specifieke middelen
Hieronder geven aan wat we doen met de verschillende middelen die we gebruiken:

Website
Op onze website maken wij gebruik van diverse cookies:

 • Functionele cookies:
  Deze zijn nodig om de website goed en effectief te laten werken.
 • Analytische cookies: Google Analytics gebruikt deze cookies. Door middel van deze cookies krijgen we via Google Analytics met anoniem gemaakte gegevens inzicht in het gebruik van onze website.

Bij een eerste bezoek aan onze website krijg je melding, dat wij gebruik maken cookies. Je kunt via de instellingen aangeven, dat je dit niet wenst.

E-mail verzending Nieuwsbrieven
Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere info maken wij gebruik van Mailchimp. Met leverancier van Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Onderaan elke nieuwsbrief vind je een link naar een persoonlijke pagina. Hier kun je jouw gegevens wijzigen en jezelf afmelden voor onze e-mails.

OVERIG

Klachten
Wanneer je een klacht hebt over jouw privacy bij de Stichting Cubamigos en wij daar niet adequat op hebben gereageerd, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan wijzigen, hiervan brengen wij je niet op de hoogte. Keer daarom regelmatig naar deze pagina terug voor actuele informatie.

Contact
Heb je een vraag aan ons over jouw privacy? Stuur een mail naar info@cubamigos.nl.