De Stichting Cubamigos zet zich in voor de verandering van levens(omstandigheden) op Cuba. Hierbij werkt de stichting met name samen met lokale huiskerkjes op Cuba en samen met coördinatoren van deze huiskerkjes zijn er kleinschalige projecten opgezet, zoals:

 • Ondersteuning van hulp aan arme gezinnen en gehandicapten
  Door teams in de plaatselijke huisgemeenten worden er ‘Dozen voor armen’ samengesteld voor de gezinnen, die onder armoedige omstandigheden leven. De pakketten bestaan onder andere uit rijst, olie, zeep en schoenen. De Stichting Cubamigos ondersteunt dit werk zo nodig financieel. Lees meer …  ›
 • Interkerkelijk Centrum
  Door verschillende kerken is in de plaats Trinidad een kerkelijk centrum gebouwd bedoeld onder andere ten behoeve van de maaltijd verstrekking aan ouderen en onderwijs aan mensen met een gehoorbeperking. Een gedeelte van geld voor deze bouw/verbouw is afkomstig van fondswerving in Nederland. Lees meer …  ›
 • Medicijnen en hulpmiddelen
  In Cuba is een groot gebrek aan basismedicijnen zoals pijnstillers, neusdruppels en wondverzorgingsmiddelen. Deze, maar ook leesbrillen worden meegenomen met reizen naar Cuba. Lees meer …  ›
 • Evangelisatie en toerusting voorgangers
  Op Cuba zijn de middelen voor evangelisatie en toerusting van voorgangers beperkt. De opleidingen die bestaan worden gecontroleerd door de staat. Lees meer …  ›
 • Ondersteuning voorgangers en  zendelingen
  De economische situatie op Cuba is van dien aard, dat het voor de kleine huiskerkjes meestal niet mogelijk is zelf in het onderhoud van een voorganger of zendeling te voorzien. De Stichting Cubamigos ondersteunt vanaf 2000 voorgangers en zendelingen met een bijdrage voor hun levensonderhoud. Lees meer …  ›
 • Ondersteuning huiskerken
  De Christenen op Cuba komen veelal samen in kleine huiskerken opgezet door Cubaanse zendelingen. Het aantal christenen dat samenkomt in huiskerken groeit. Cubamigos stelt zo mogelijk financiële middelen beschikbaar om deze kerken te bouwen of uit te breiden. Lees meer …  ›