In Cuba zijn de middelen voor evangelisatie en toerusting beperkt. De opleidingen die bestaan worden gecontroleerd door de staat. Evangelisatie door buitenlandse organisaties is niet toegestaan in Cuba. Een buitenlander die religieuze activiteiten in Cuba wil ondernemen, bijvoorbeeld spreken in een (huis)kerk, dient in het bezit te zijn van een religieus visum. Ook de invoer van religieuze materialen wordt gecontroleerd.

De Stichting Cubamigos probeert ondanks de beperkingen de evangelisatie en de toerusting van voorgangers te ondersteuningen. Zo worden er op de reizen naar Cuba middelen voor evangelisatie meegenomen, zoals een beamer voor de projectie van films en op kleine schaal studiemateriaal.