Voorzijde Interkerkelijk Centrum in Trinidad

Eén van de eerste projecten waar de Stichting Cubamigos mee is gestart, is het financieel mogelijk te maken van een Interkerkelijk Centrum in Trinidad. Dit Interkerkelijke Centrum is initiatief van een aantal kerken in Trinidad, die vanuit dit centrum hulp, onderwijs en activiteiten willen aanbieden aan de plaatselijke bevolking.

Het ligt in de bedoeling om in het Interkerkelijk Centrum onder meer de maaltijdverstrekking en activiteiten voor ouderen onder te brengen en alsmede een school voor onderwijs aan doven.

Cuba_maaltijden_voor_ouderen_fiets

De maaltijden worden rondgebracht met de fiets.

Momenteel wordt het Interkerkelijk Centrum, naast voor de bereiding van maaltijden voor ouderen, voornamelijk gebruikt voor kerkelijke activiteiten. Zoals: gebedsruimte, bijeenkomsten van plaatselijke voorgangers, ontmoetingen van mensen uit verschillende kerken. Andere (hulp)activiteiten worden door de staat (nog) niet toegestaan.

Een deel van de voedselproducten die gebruikt worden voor de bereiding van de maaltijden voor de ouderen is afkomstig van een boerderij.