Op Cuba is het voor veel mensen niet mogelijk om zelf in voldoende mate te voorzien in hun onderhoud. Hoewel er voor iedere Cubaan een basis-pakket is voor de eerste levensbehoeften, is dit meestal niet voldoende om een hele maand mee door te komen. Dit geldt met name voor de zwakkeren in samenleving, die niet op ‘straat’ wat bij kunnen verdienen, zoals gezinnen met jonge kinderen of met de zorg voor een gehandicapte zoon of dochter, maar ook de (alleenwonende) ouderen.

Samen met plaatselijke kerkjes wil de Stichting Cubamigos deze kwetsbare groepen in de samenleving helpen onder andere door ‘Dozen voor Armen’, maaltijdverstrekking aan ouderen en kleding en/of hulpmiddelen. Bij de ‘Dozen voor armen’ ontvangen arme gezinnen een pakket met rijst, olie, zeep en andere levensbehoeften, zoals schoenen en dergelijke. De maaltijdverstrekking voor ouderen wordt georganiseerd door de kerkjes, waarbij de ouderen regelmatig een maaltijd thuis krijgen bezorgd of samen eten. Deze twee vormen van hulp aan armen en ouderen worden door de Stichting Cubamigos financieel ondersteund, maar van de bezoekers van de huiskerkjes wordt ook verwacht dat zij zelf naar vermogen een steentje bijdragen.

Verdeling meegebrachte hulpgoederen

Verdeling meegebrachte hulpgoederen

Om hulpgoederen, zoals kleding en hulpmiddelen, naar Cuba te brengen is een moeilijke en kostbare zaak. Op Cuba zelf is goede/nieuwe kleding onder de huidige economische situatie voor veel mensen niet beschikbaar, zover deze al voorradig is. Er wordt daarom op de reizen naar Cuba zoveel mogelijk kleding en hulpmiddelen in de koffers, die mee mogen als bagage in het vliegtuig, meegenomen. De hulp die de Stichting Cubamigos op deze wijze kan bieden is beperkt, maar niet minder welkom op Cuba. De verdeling van de kleding loopt veelal via de voorgangers van de plaatselijke kerkjes.

Ook hulpmiddelen voor gehandicapten worden zo mogelijk meegenomen op de reizen naar Cuba. Daarbij valt te denken aan incontinentie-materialen, verzorgingsmiddelen en zelfs enkele rolstoelen.