De Stichting Cubamigos is ontstaan in 1998 vanuit een verlangen van een Nederlands echtpaar om de mensen in het communistische land Cuba te helpen, daartoe hebben ze enkele jaren op Cuba gewoond. Cubamigos werkt voornamelijk samen met coördinatoren van de lokale huiskerken. Zij verzorgen de distributie van de geleverde hulpgoederen en zien toe op de juiste besteding van de financiële middelen.

logo cubamigos Kleur HR

Logo Cuba(a)migos (= vrienden van Cuba)

De hulp aan christenen op Cuba wordt grotendeels mogelijk gemaakt door donaties en giften van zowel particulieren als (kerkelijke) organisaties in Nederland. De Stichting Cubamigos werkt daarbij ook structureel of éénmalig samen met andere organisaties in Nederland met overeenkomstige doelstellingen.

Het streven is, dat bestuursleden en/of andere vrijwilligers vanuit de Stichting twee maal per jaar een bezoek brengen aan Cuba. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, de reizen naar Cuba doen zij voor eigen rekening. Door sponsoring van de opmaak van de nieuwsbrieven en verzending van poststukken door bedrijven is het mogelijk om de uitvoeringskosten laag te houden en meer dan 95% van de fondswerving te besteden voor de doelstellingen. (In 2014 bedroegen de stichtings- en uitvoeringskosten 2% van de fondswerving.)

De Stichting Cubamigos is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  ANBI-formatie Stichting Cubamigos