De Stichting Cubamigos ondersteunt vanaf  het jaar 2000 voorgangers en zendelingen op Cuba die een gemeente of zendingspost willen opzetten.  Zij ontvangen voor een periode van 2 tot 4 jaar een bijdrage voor hun levensonderhoud, daarna wordt verwacht dat de gestichte gemeente hen zelf kan onderhouden.

Waarom is het belangrijk, dat voorgangers of zendelingen deze bijdrage ontvangen?
Het zendingswerk op Cuba vindt grotendeels vanuit plaatselijke gemeenten (huiskerkjes) plaats. Activiteiten door buitenlandse zendingsorganisatie zijn niet toegestaan en de ondersteuning vanuit deze organisaties is daarom meestal op het materiële vlak. De economische situatie op Cuba is echter van dien aard, dat het voor de kleine huiskerkjes meestal niet mogelijk is om zelf te voorzien in het levensonderhoud van een voorganger, laat staan voor een zendeling die vanuit een gemeente uitgaat om een evangelisatiepost te stichten in een naburig dorp. Met het communistische systeem in Cuba is de combinatie van voorganger/zendeling en het werken voor de staat ook moeilijk met elkaar te verengingen.

Sponsoring
Voor de evangelieverkondiging op Cuba is daarom van belang, dat de voorgangers/zendelingen ondersteund worden, zodat zij zich in kunnen zetten voor de dienst van de Heer. Zij ontvangen een maandelijkse bijdrage van € 17,50 per maand als basis voor hun levensonderhoud voor een periode van 2 tot 4 jaar. Na die periode wordt verwacht dat ze zelf een gemeente hebben gesticht, die in staat is de voorganger/zendeling te onderhouden. De ondersteuning vindt niet één op één plaats tussen de sponsor en de voorganger/zendeling (zoals voorheen), maar via een sponsorfonds. De te ondersteunen voorgangers/zendelingen worden voorgedragen door onze plaatselijke coördinatoren.

Ondersteun een voorganger/zendeling
Voor de voortgang van dit sponsorproject voor voorgangers/zendelingen zijn we op zoek naar sponsoren. Een voorganger/zendeling kan op persoonlijke titel worden ondersteund, maar ook door een gemeente of gemeentelijke groep. Minimaal twee maal per jaar ontvangen sponsoren informatie over het project en getuigenissen van voorgangers en zendelingen. 

Meer weten over dit sponsorproject vul dan het contactformulier in. U kunt zich ook direct aanmelden door het deelnameformulier te downloaden, dit in te vullen en opsturen.

Help mee levens te veranderen op Cuba!

Binnenkort zullen wij een aantal voorgangers en/of zendelingen die een ondersteuning ontvangen aan u voorstellen.

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen