De Stichting Cubamigos is ongeveer twaalf jaar geleden gestart met het sponsoren van een viertal voorgangers-zendelingen op Cuba. In de loop der jaren is dit uitgebouwd tot een sponsorproject in samenwerking met een zusterorganisatie. Momenteel ontvangen zo’n 100 voorgangers en zendelingen een bijdrage van € 17,50  per maand voor hun levensonderhoud.

Waarom is het belangrijk, dat voorgangers of zendelingen deze bijdrage ontvangen?
Het zendingswerk op Cuba vindt grotendeels vanuit plaatselijke gemeenten (huiskerkjes) plaats. Activiteiten door buitenlandse zendingsorganisatie zijn niet toegestaan en de ondersteuning vanuit deze organisaties is daarom meestal op het materiële vlak. De economische situatie op Cuba is echter van dien aard, dat het voor de kleine huiskerkjes meestal niet mogelijk is om zelf te voorzien in het levensonderhoud van een voorganger, laat staan voor een zendeling die vanuit een gemeente uitgaat om een evangelisatiepost te stichten in een naburig dorp. Met het communistische systeem in Cuba is de combinatie van voorganger/zendeling en het werken voor de staat ook moeilijk met elkaar te verengingen.

Voor de evangelieverkondiging op Cuba is daarom van belang, dat de voorgangers/zendelingen ondersteund worden, zodat zij zich fulltime in kunnen zetten voor de dienst van de Heer. De € 17,50, dat is een gemiddeld maandloon in Cuba, komt geheel ten goede aan de voorganger of zendeling en indien aanwezig zijn gezin.

Ondersteun een voorganger/zendeling
Voor de voortgang van dit sponsorproject voor voorgangers/zendelingen zijn we op zoek naar sponsoren. Een voorganger/zendeling kan individueel worden ondersteund, maar ook door een gemeente of gemeentelijke groep. U ontvangt, naast een foto van de voorganger, gegevens over zijn familie en zijn huiskerkje. Eén keer jaar ontvangt u een persoonlijke brief van de uw voorganger/zendeling en wordt u éénmaal per jaar in de gelegenheid gesteld uw sponsorvoorganger/-zendeling een brief te sturen en ook foto’s. Daarnaast zult ook geïnformeerd worden over het sponsorproject in het algemeen en de situatie van de kerk op Cuba.

Meer weten of aanmelden als sponsor, stuur dan een mail naar info@cubamigos.nl.

Help mee levens te veranderen op Cuba!

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen