Vul met uw energiecompensatie
een Doos van Hoop

In november en december ontvangen alle huishoudens in Nederland een energiecompensatie van € 190. Dit bedrag is ongeveer, inclusief de verzendkosten, gelijk aan de waarde van de goederen in een Doos van Hoop (Caja de Esperanza) die gestuurd wordt naar Cuba. Als u de energiecompensatie kunt missen, help ons dan daarmee om een Doos van Hoop (voor een deel) te vullen.

Een Doos van Hoop wordt onder andere gevuld met: pijnstillers, persoonlijke verzorgingsmiddelen, tandpasta, thee en dergelijke. De inhoud van de doos wordt door een plaatselijke coördinator verdeeld onder hen die het meest nodig hebben.

Ja, ik help met mijn energiecompensatie een Doos van Hoop te vullen met een bedrag van

U kunt ook (een deel van) uw energiecompensatie zelf overmaken op NL39 ABNA 0514 2706 75 t.n.v. St. Cubamigos o.v.v. Energiecompensatie – Doos van Hoop.