Jongen met trommels

Looft Hem met de harp en luit,
looft Hem met de trom en fluit

In veel huiskerken in Cuba zijn niet of nauwelijks muziekinstrumenten aanwezig om de Heer te loven. Tijdens onze laatste reis hebben we dit zelf gezien. Men maakt zelf muziekinstrumenten om toch zo het zingen te kunnen begeleiden. Ook ontbreekt het vaak aan goede geluidsapparatuur.

Wat is er mooier dan met elkaar te zingen tot eer van God. De kerstactie van dit jaar willen wij dan ook bestemmen voor de aanschaf van muziekinstrumenten. Helpt u mee?

De actie heeft in totaal € 1.130 opgebracht, waarvoor hartelijke dank. Een deel van dit bedrag is reeds besteed aan muziekinstrumenten en geluidsapparatuur.