Door het invullen en verzenden van een formulier met SEPA-machtiging geeft u toestemming aan Stichting Cubamigos om:

  • een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag vermeld in de SEPA-machtiging van uw rekening af te schrijven en
  • aan uw bank om maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Cubamigos.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassering
De incassering vindt plaats rond de 27e van de maand. De incassering heeft over het algemeen als kenmerk de eerste vier of vijf letters van uw achternaam, uw eerste voorletter en de eerste letter van uw woonplaats aangevuld na een streepje met een ‘DM (=doorlopende machtiging) met een volgnummer. (Bijvoorbeeld ACHTVP-DM01 of ACHTEVP-DM-02)

De incassering vindt plaats met het incassanten-ID NL05ZZZ060877540000. Het rekeningnummer waarop Stichting Cubamigos incasseert is NL39 ABNA 0514 2706 75.

Uiteraard is oze privacyverklaring van toepassing op de door u verstrekte gegevens voor de incassomachtiging.