Holmes Marce Hernadeze is voorganger van een huisgemeente in het oosten van Cuba.

Nader informatie volgt…

Sponsor deze zendelingen met € 17,50 per maand.

Wilt u deze zendelinge sponsoren, vul dan het formulier in op de pagina:
Sponsor een voorganger/zendeling