Fijn, dat u het voorgangersproject wilt ondersteunen met een maandelijkse bijdrage van € 17,50 per maand. Met deze ondersteuning kan een voorganger/zendeling zich toewijden aan de verspreiding van het Evangelië op Cuba.

Uw gegevens zijn:
/

(vast of mobiel)

Wilt u meer dan één voorganger/zendeling sponsoren?
NeeJa

Wijze van betaling van het sponsorbedrag
eigen overboekingmachtiging tot incasso

Overboeking

U draagt er zelf voor dat maandelijks een bedrag van € 17,50 (per voorganger/zendeling) wordt overgeschreven op rekeningnummer NL39 ABNA 0514 2706 75 ten name van Stichting Cubamigos onder vermelding van 'voorgangersproject'.

SEPA Machtiging

Met de invulling en verzending van dit formulier geeft U toestemming aan de St. Cubamigos om maandelijks een bedrag van € 17,50 (per voorganger/zendeling) af te schrijven van uw rekeningnummer

Ten name van:
* Lees hier de toelichting op uw SEPA-machtiging

captcha
en daarna