Fijn, dat u het voorgangersproject wilt ondersteunen met een maandelijkse bijdrage van € 17,50 per maand. Met deze ondersteuning kan een voorganger/zendeling zich toewijden aan de verspreiding van het Evangelië op Cuba.

  Uw gegevens zijn:
  /

  (vast of mobiel)

  Wilt u meer dan één voorganger/zendeling sponsoren?
  NeeJa

  Wijze van betaling van het sponsorbedrag
  eigen overboekingmachtiging tot incasso

  Overboeking

  U draagt er zelf voor dat maandelijks een bedrag van € 17,50 (per voorganger/zendeling) wordt overgeschreven op rekeningnummer NL39 ABNA 0514 2706 75 ten name van Stichting Cubamigos onder vermelding van 'voorgangersproject'.

  SEPA Machtiging

  Met de invulling en verzending van dit formulier geeft U toestemming aan de St. Cubamigos om maandelijks een bedrag van € 17,50 (per voorganger/zendeling) af te schrijven van uw rekeningnummer

  Ten name van:
  * Lees hier de toelichting op uw SEPA-machtiging

  captcha
  en daarna