COVID-19 Cuba

Op 24 maart sloot Cuba de grenzen voor buitenlanders om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarmee droogde ook een belangrijke bron van inkomsten op voor het eiland en voor vele Cubanen die leven van het toerisme. Het ontbreken van deze inkomsten worden het hardst gevoeld in de toeristengebieden, zoals in Havana en Trinidad.

Hoewel het officiële aantal besmettingen en overleden personen op Cuba laag is in verhouding tot andere Latijns Amerikaanse landen, Amerika en Europese landen, is het land nog bijna geheel gesloten voor buitenlandse toeristen. Er wordt wel gewerkt aan een gefaseerde openstelling van het land, maar vrij reizen over het eiland zit er voorlopig nog niet in. Velen die afhankelijk zijn van het toerisme en leven van onder andere hun restaurantjes, hostels (casas particulars) hebben al maanden geen inkomsten meer. Terugvallen op een voorziening van de regering, zoals in Nederland, is niet mogelijk op Cuba.

De economische situatie op Cuba was al zeer moeilijk en daardoor ontstonden er steeds meer tekorten aan producten voor de eerste levensbehoeften, naast voedingsmiddelen ook de persoonlijke verzorgingsmiddelen. Hoewel in Cuba, na het uitbreken van de corona-besmettingen, ook werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden, staan er dagelijks lange rijen voor winkels om aan eten en andere producten te komen.

Een rij voor een winkel om kip te kopen (Bron: DDC)

Begin april zouden wij vanuit de Stichting afreizen naar Cuba om daar onze geliefde mensen weer te ontmoeten en hulp te brengen. Helaas hield de corona-crisis ons ook thuis. Wij konden daardoor ook geen hulpgoederen en – middelen brengen, waarvoor juist zoveel behoefte aan is. Gelukkig is er wel meer contact mogelijk via de diverse (sociale) media-kanalen en worden we op de hoogte gehouden van de situatie. Zoals het onderstaande bericht, dat wij ontvingen van een coördinator in Trinidad.

"De situatie is moeilijk in het gehele land. Er is geen eten, alles is schaars en de prijzen stijgen. De mensen hebben geen steun en geen geld. Hier in Trinidad is het heel erg,  vanwege het gebrek aan toerisme is er weinig inkomen.  God is trouw en dankzij de Heer hebben we kunnen helpen. God opende een deur waardoor we kip, rijst en groente konden kopen en velen konden helpen. Er is veel onrust en wanhoop onder de bevolking. Dit is het moment voor de kerk om een bruggenbouwer te zijn"

De lokale kerken proberen de mensen waar zij kunnen en zo lang ze kunnen te helpen. Maar ook hun reserves raken op. Vooral nu ook de financiële hulp uit buitenland minder wordt. Doordat er geen hulporganisaties naar Cuba kunnen reizen en geld overmaken is vaak omslachtig door het ontbreken van een rechtstreekse bankrekening.

Noodhulp corona
Inmiddels hebben we naar coördinatoren geld over kunnen maken om hulp te verlenen daar waar het meest nodig is. Dit is als een zegen ervaren, al is het maar een druppel. Zolang dit nodig en mogelijk is, willen we hiermee door blijven gaan. U kunt ons daarbij helpen en daarvoor een donatie over maken.