Begin 2020 zijn we gestart met het vernieuwde sponsorproject van voorgangers en zendelingen op Cuba. Momenteel krijgen 14 voorgangers/zendelingen en hun gezinnen ondersteuning vanuit dit project. Een voorganger en een zendeling vertellen wat de ondersteuning voor hen betekent.

De hartelijke groeten broeders en zusters. Hartelijk dank voor de economische hulp die wij mogen ontvangen. Wij zijn hier erg dankbaar voor. 
Het betekent erg veel voor ons met name nu in deze periode van economische crisis met Corona. De prijzen van voedsel zijn enorm gestegen. Maar met u hulp kunnen we ons voorzien van de eerste levensbehoeften. Ook helpt het ons bij ons werk als zendeling. Moge de Heer u rijkelijk zegenen voor hetgeen u wilt delen met ons en moge het u voorspoedig gaan in uw persoonlijk en Geestelijk leven. 


Gods Zegen!
Ramón A. Lozano Trujillo, Manajanabo

Namens ons doe ik u de hartelijke groeten. We danken God voor zijn werk dat Hij tot stand brengt in onze lokale kerk en in ons gezin. Ondanks de moeilijkheden vanaf het begin van de Corona crisis die er heerst in ons land. Ondanks de economische crisis mogen we doorgaan met ons lokale zendingswerk. We zijn God erg dankbaar dat Hij u heeft aangeraakt om ons te helpen. Wij loven en prijzen God hiervoor. Hij zal ons voorzien in wat wij nodig hebben op dit moment. Het is Gods genade voor ons door u gegeven. Ondanks dat de kerkdiensten in 2020 niet allemaal door konden gaan, mogen we dit jaar wel weer samen komen als kerk. Glorie aan de Heer. Hij gaat door met zijn gemeente. 


Hartelijk dank, in Zijn naam.
Leonel Napoles y Yanileidi Rodríguez, Condado

Wilt u, persoonlijk of als gemeente, ook een voorganger of zendeling via het sponsorproject ondersteunen op Cuba. Kijk dan op de website voor meer informatie of om u direct aan te melden door middel van het deelnameformulier.