In het plaatsje Esmeralda in de provincie Camaqüey in Central Cuba is de Cubaanse zendeling Ronel eerst in de openlucht begonnen met samenkomsten. Het werk groeide en er kwam behoefte aan een onderdak voor de gemeente. Er deed zich de mogelijk voor om een stuk grond aan te kopen voor de bouw van huiskerkje. Door giften vanuit Nederland was het mogelijk de grond te kopen om er een huisgemeente op te bouwen. Het is een eenvoudig woonhuis van hout geworden met daaraan vast een kleine kerkzaal voor zo’n 80 mensen.

Dit hele project had een begroting van zo’n 1800 euro, waarvan:

  • €531 voor de aankoop (grond en bestaand huisje) en de papieren,
  • €476 voor bouwmaterialen,
  • € 312 voor sanitair en dergelijke,
  • € 205 aan arbeidskosten,
  • € 48 voor transportkosten en
  • €228 voor inrichting en apparatuur.