Binnen ons sponsorproject zijn wij voor de onderstaande voorgangers en of zendelingen met hun eventuele gezin op zoek naar een sponsor. U ondersteunt een voorganger of zendeling met € 17,50 per maand en ontvangt u informatie over zijn/haar gemeente of zendingsveld en eventuele het gezin. Daarnaast kunt u een paar keer per jaar een briefwisseling onderhouden met de voorganger of zendeling met zo mogelijk foto’s.

Overzicht voorgangers/zendelingen
Klik op de foto of op het kopje met naam voor meer informatie
114 Yamil en Yuneisi

114 Yamil en Yuneisi

Het jonge zendelingenechtpaar Yamil Dominguez Peña en Yuneisi Velázquez Batista behoren tot de "Los Pinos Nuevos" gemeente in Holguin. Zij ondersteunen het diaconale werk en werken ook mee aan het opzetten van kleine huisgroepen in de stad.
116 Frank y Ariadna

116 Frank y Ariadna

Frank en Ariadna maken deel uit uit van de gemeente "Los Pinos Nuevo" en zijn actief in de kerkplanting door middel van kleine groepen. Momenteel wonen zij samen met hun dochter in Havana. Op de foto samen met hun dochter Melissa.
64 Holmes Marce Hernandeze

64 Holmes Marce Hernandeze

Holmes Marce Hernadeze is voorganger van een huisgemeente in het oosten van Cuba. Nader informatie volgt...
90 Norge Leiva

90 Norge Leiva

Norge Leiva is voorganger van een huisgemeente in centraal Cuba. Op  foto de samen met zijn gezin. Nader info volgt.

Belangstellingsformulier

Ik wil meer weten over het sponsorproject of heb belangstelling om een voorganger/zendeling te sponsoren.

Fijn, dat u het voorgangersproject wilt ondersteunen met een maandelijkse bijdrage van € 17,50 per maand. Met deze ondersteuning kan een voorganger/zendeling zich toewijden aan de verspreiding van het Evangelië op Cuba.

Uw gegevens zijn:
/

(vast of mobiel)

Wijze van betaling van het sponsorbedrag
eigen overboekingmachtiging tot incasso

Overboeking

U draagt er zelf voor dat maandelijks een bedrag van € 17,50 wordt overgeschreven op rekeningnummer NL39 ABNA 0514 2706 75 ten name van Stichting Cubamigos onder vermelding van 'voorgangersproject'.

SEPA Machtiging

Met de invulling en verzending van dit formulier geeft U toestemming aan de St. Cubamigos om maandelijks een bedrag van € 17,50 af te schrijven van uw rekeningnummer

Ten name van:
* Lees hier de toelichting op uw machtiging

captcha
en daarna